Een afspraak

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken bij een diëtist:

 • Verwijzing (door een arts)
 • Rechtstreeks/Directe Toegankelijkheid Dietetiek
   

Verwijzing

Dieetadvisering wordt met 3 behandeluren per kalenderjaar vanuit de basisverzekering vergoed. U dient wel rekening te houden met het eventuele eigen risico. Tot 18 jaar is er geen sprake van eigen risico. Sommige zorgverzekeraars vergoeden via een aanvullende verzekering extra dieetadvisering. Dit is per verzekeraar anders; in uw polis(voorwaarden) kunt u lezen of dit ook voor u geldt. U heeft in sommige gevallen een verwijzing van een arts nodig, bv. als de zorgverzekeraar dit als eis stelt, als er sprake is van een huisbezoek of als er sprake is van een diagnose/hulpvraag waarbij een verwijzing wenselijk is.

 

Rechtstreeks/Directe Toegankelijkheid Dietetiek

Per 1 augustus 2011 is de diëtist vrij toegankelijk voor een dieetadvies. Dietistenpraktijk Healthy Habits is direct toegankelijk. Wat betekent dat? U kunt zonder tussenkomst van een arts een afspraak maken. Ik heb de scholing Directe Toegankelijkheid Dietetiek gevolgd; een vereiste van de zorgverzekeraars die de Directe Toegankelijkheid Dietetiek  vergoeden. De intake is dan iets anders dan met een verwijsbrief. U krijgt eerst een screening, waarbij vragen worden gesteld over uw gezondheid, medicijnen, klachten, e.d. Aan de hand daarvan wordt bepaald of de dieetbehandeling kan starten of dat er wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan voor zo nodig nader onderzoek. Dit noem je rode vlaggen; om te voorkomen, dat er iets medisch aan de hand zou zijn, zonder dat u het weet. Het is belangrijk om het advies daar op aan te passen. U doet er goed aan bij uw zorgverzekeraar te informeren of DTD vergoedt wordt. 

 

Behandeltijd/consult

De behandeltijd bestaat uit 2 delen:

1. De contacttijd die u aanwezig bent op de praktijk of de tijd die ik aanwezig ben bij u thuis.(per kwartier)

2. Individueel Dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteed aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het zo nodig berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk dieetadvies. 
 
De totale consulttijd wordt afgerond op kwartieren.                                                                                .

 

Hoe lang duurt een consult?

Voor het eerste gesprek wordt maximaal 60 minuten de tijd voor u genomen. De totale behandeltijd wordt 75 of 90 minuten, afhankelijk van de benodigde werkzaamheden na het gesprek. 

Een vervolgconsult is doorgaans 20-25 minuten. De totale  behandeltijd wordt 30 minuten. Ook de vervolgconsulten daarna zijn over het algemeen totaal 30 minuten.
Een korter of langer consult is ook mogelijk. Het consult wordt ook dan afgerond per kwartier(en).
Indien aanpassing van het individueel dieetvoorschrift nodig is, er een verslag gemaakt wordt voor de verwijzer of bijvoorbeeld de NOK worden extra kosten in rekening gebracht, afgerond per kwartier(en).
 
Let op: Voor de ketenzorg DM, COPD en VVR en HVZ gelden afwijkende voorwaarden. Deze zorg valt onder de huisartsenzorg en wordt niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, maar via de huisartsenzorg. Het eigen risico is hier NIET van toepassing. Binnen de ketenzorg zijn er afspraken over de vergoeding gemaakt. U wordt hierover geïnformeerd tijdens het eerste consult. 

 

Vergoeding

Er zijn 2 manieren voor vergoeden van dieetadvisering: basisverzekering of ketenzorg. Lees alle informatie hieronder:

Basisverzekering

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering: 
 • 3 behandeluren per kalenderjaar
 • verwijzing van de arts is soms noodzakelijk, dit hangt af van de voorwaarden van de zorgverzekering
 • de kosten worden verrekend met het eventuele eigen risico (€ 385,00 voor 2023)
 • kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico
 • ketenzorg: hiervoor gelden andere voorwaarden, lees hieronder

 

 

Ketenzorg

Ketenzorg is een samenwerking tussen de huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten bij een chronische aandoening. Hieronder valt 
 • Diabetes Mellitus type II, 
 • COPD (longziekten)
 • VVR (Verhoogd Vasculair Risico)
 • HVZ (Hart-en Vaatziekten)
Komt u voor controle bij de praktijkondersteuner van uw huisarts, dan kan hij/zij u verwijzen naar Dietistenpraktijk Healthy Habits. Indien medisch noodzakeilijk kan de huisarts of praktijkondersteuner ook een huisbezoek aanvragen.De kosten worden volledig vergoed, het eigen risico is niet van toepassing. 
 
De praktijk is aangesloten bij de Regio Zorg Midden Holland ( www.mediis.nl): (Bodegraven - Reeuwijk, Driebruggen, Gouda, Waddinxveen).
 
 
 

 

Aanvullende verzekering

Veel zorgverzekeraars vergoeden extra uren van de diëtist in de aanvullende pakketten. U komt hiervoor in aanmerking, als de vergoeding uit de basisverzekering is gebruikt. De vergoeding van uw aanvullende polis heeft geen eigen risico.  
U dient vooraf op de hoogte te zijn van wel of geen vergoeding uit de aanvullende polis die u zelf moet  raadplegen. 
 
Voor meer informatie over de vergoedingsmogelijkheden van uw zorgverzekering klik hier
 
 


Tarieven 2023

Deze tarieven gelden uitsluitend:

 • wanneer u geen aanvullende polis heeft en meer dan 3 uur dieetbehandeling nodig hebt
 • wanneer u niet op de afspraak verschijnt zonder op tijd af te melden (no show tarief)
 • wanneer u liever de rekening zelf betaalt, zonder aanspraak te maken op de zorgverzekering

 

Eerste consult

 € 112,50
( uitgaande van max.60 minuten consulttijd en 30 minuten individueel dieetvoorschrift)  

Vervolgconsult

€ 37,50
(uitgaande van ca. 25 minuten consulttijd)  

Toeslag huisbezoek

extra bijkomende kosten voor huisbezoek op indicatie van de arts

 

€ 27,50

 

€ 18,75

 

 

€ 18,75

Wanneer u niet uiterlijk 24 uur vantevoren een consult annuleert kunnen de consultkosten bij u in rekening worden gebracht: per kwartier € 18,75

Betaling van de consulten

U ontvangt na het consult, per post of mail, een factuur.

Contact

U kunt via het contactformulier contact opnemen. Binnen drie werkdagen wordt uw bericht beantwoord. De praktijk is telefonisch bereikbaar: 0182-699286. U kunt altijd het antwoordapparaat inspreken.

0182-699286 

Wist u dat?

Specifieke deskundigheid

Sommige diëtisten zijn – door scholing of ervaring – extra deskundig op een specifiek gebied. Zo zijn er diëtisten die expert zijn in de behandeling van bijvoorbeeld diabetes, voedselallergie,...

lees meer

Laatste nieuws

Begin vroeg met Healthy Habits

Bekijk hier een filmpje van World Health Day waarin wordt uitgelegd waarom het essentieel is om vroeg met Healthy Habits (gezonde gewoontes) te beginnen.

» lees meer

Privacyverklaring

Download hier de privacyverklaring